۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

به ياد استاد بزرگ و گراميم

آنروز جمعه بود!ديروز پگاهان!برگ افتاد
شاخه شكست
و درحت هيچ نگفت
*******
اي خزان
وي زمستان
من به بهار پيوستم

۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبه