۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه

دوستان ايراني يا طالبان ايراني


دوستان ايراني-چپ از بعضي كسان - تا به اكنون هر بدي كرده بودند از لت و كوب مردم در خيابان ها گرفته تا به اعتياد كشاندن جوانان و نوجوانان و حتي بي حرمتي به خانواده ها را تحمل كرديم و گذشت شد. اما گويا اين رشته سر دراز دارد و نامردي هاي دوستان ما را پاياني نيست حتي در مقابل كو دكان معصوم! آنان را از مدارس دولتي محروم كردند تا در آينده ي اين جهان مبهم سر گردان تر از خودشان بار بيايند. ليكن مردم دانش پرور و جوانان دلسوز مهاجر و يگانتا هم ايراني بادرك مدارس خود گردان را براي اين قشر از جامعه ي بشري پي ريزي كردند। تانشود آن بشود كه نبايد। متاسفانه ديروز پريروز با خبر شدم دولت ايران آنها را غير قانوني اعلام كرده و يحتمل به زودي اين مدارس نيز از روي آنان گرفته خواهد شد.
دريغ و تاسف كه ما را به يك دين و آيين و مذهب و حتي پيشتر از آن يك فرهنگ و تمدن مي دانند।نمي دانم بين اين حضرات و طالبان ما كه مكاتب را به آتش مي كشند چه تفاوتي هست؟
شايد
و شايد هم نشايد
و يا شايد كه بايد
چه چه بلبل
بخار آب
شكار شير
نگاه خر
وشايد هم شراب سرخ
ز جنس ديگري باشد
الا اي يار ديرينه
كه مستيت سرد و سنگينه
گاوان و خران بار بردار
به زآدميان مردم آزار
الا تهرانيا انصاف ميده.........
*****
تب ريز تبريزي خداوند تو را هم با پدر و مادرت بيامرزد।
*****
دوشنبه 26

۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه