۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

دوستانه

خره
با تو نیستم
آهای شمشیر زن
راه تاریک است
شمعی باید

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

حرام زاده

مادرم سنت
پدرم مدرنیته
شایدم پسا مدرنیته
و اینک من
حرام زاده ی دموکرات