۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

I love you People

نه سیگرت
نه شراب
شیشه را رنگ مزن
نه چرس
نه چیلم
به غبار هم میالایش
آهای خواستنی ترین
اندکی آب بپاش
هزارتوی ذهن ما کاهگلیست 

۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

دوره ی اموزشی با همکاری چشم سوم و دوستان دانمارکی

ین گراراپ از نیویورک  تایمز و مارتین نلسون استاد عکاسی در کپنهاگ یک هفته مهمان ما بودند.
مهمترین گپ این دوره برای من: شما باید از خود یاد بگیرید.
در روز پایانی اقای مسعود حسینی برنده ی جایزه ی پولیتزر و فوتواکسپرس تشریف اوردند و در ضمن نمایش کارهای خوب خود گپ هم زدند. 

 

۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

زندان

اقیانوس آرام است
کشتی بی در و پیکر
و شکارچیٰ، گرگ آورده است
به آزادی می اندیشند
 مسافران کهکشان
ستاره جان، ستاره، آی ستاره
دریا چراغ ندارد
نوح هم کشتیوان نیست
و گرگ، آزادی را زوزه می کشد
در را نمی توان بست
در ژرفا شنا کن

اا