۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

سال نو در کابل


سال نو مبارک عزیزان، امید وارم سال نیک و پرباری داشته باشید.

۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

پس و پیش و تا و بال و چپ و راست


آدمی پرنده ترین پرنده است
از هزاران دره
به هزاران قله