۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

حرام زاده

مادرم سنت
پدرم مدرنیته
شایدم پسا مدرنیته
و اینک من
حرام زاده ی دموکرات

۳ نظر:

طیبه تیموری گفت...

خیلی خوب بود
خیلی

ناشناس گفت...

احمق بی شعور! شاید پسامدرنیته ره پس کو که بیخی گو کدی ده شعر!

بختیاری زرگر گفت...

تو مرد با شعور گو را جمع کن. بگذار آن بی شعور شعر بگوید.