۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

همدلی از همزبانی بهترستEmpathy


ملت سازی در یک هفته، بزرگترین ارمغان چند تازه به دوران رسیده ی آگاه؛ چیزی که دولت در طول ده سال با همه ی کش و فش و یال و کوپالش و پشتوانه های عظیم مادی و معنوی داخلی و خارجی بدان دست نیافت.

۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

REVOLUTIONجنگ با جهالت و استبداد
تقریبا همه می دانند که من قشر تحصیل کرده ی این جامعه را بیشترینه مردمانی بی عرضه و نا اندیشمند می دانستم. کسانیکه از بی کمری رفته اند سراغ درس و بهترین هایشان به لذت مطالعه پی برده و هم آنان، متاسفانه از رنج کسب دانش گریزانند. ورنه باید ما در چند سال گذشته چهره ی مستقل فکری یی را هرچند خام و نه برای دیگران، لااقل برای خود می داشتیم. کسانی که با توجه به مردم، فرهنگ و تاریخ این سرزمین بیندیشند و گپ خود را بزنند؛ نه گفته های پوپر، هایدگر، هانتینگتون، دریدا و دیگر اراذل و اوباش را.
خوشحالم که می بینم جمعی جوان دانشجو موقعیت خود وجامعه را درک کرده و با تحمل مشکلات فراوان خواهان اصلاحات در سیستم معتبر ترین مرکز علمی کشورشان شده اند. مسئولین باید به خواسته های برحق دانشجویان پاسخ مثبت داده و از آنان به طرز شایسته یی دلجویی نمایند. ورنه خدا می داند که این اراده ی پولادین چه چالش هایی را پدید خواهد آورد.
درک همیشه زاینده ی دردیست و درد را باید مرهم نهاد. کاری که متاسفانه تا به اکنون نشده. حال پرسش اینست: چه کسی درد را بدل به زخم کرده است؟ در چنین شرایطی هرگونه راه جوری و معامله ی پنهانی با گروه ها، بدون در نظر گرفتن خواسته های دانشجویان محکوم به شکست می باشد و آبروریزی را دامنه دار تر می کند. باید به یاد داشته باشیم که ایجاد انحراف و پراکندکی نیز چاره ی کار نمی باشد. گذر زمان امری بدیهیست؛ لیکن نباید از یاد ببریم که رفتار ها به شدت نقد و سلاخی خواهند شد.

۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

Iسنگینٰ و متفکر، قوی و دلاور
شیر دختر

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

سال نو در کابل


سال نو مبارک عزیزان، امید وارم سال نیک و پرباری داشته باشید.

۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

پس و پیش و تا و بال و چپ و راست


آدمی پرنده ترین پرنده است
از هزاران دره
به هزاران قله

۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

بگذار نفس بکشم
نسل جدیدی در راهست که آزاد اندیشی را تمرین می کنند. اینان سرکشی را ناچار خواهند پذیرفت و برایشان مهمترین شاخصه خواهد شد. آزادی را چاره یی نیست جز خدمت به بشر.
قومی متفکرند در مذهب و دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آن که بانگ آید روزی
کی بی خبران راه نه آنست و نه این
خیام
قابل توجه دوستان روشنفکری که چون خر بارشان است و دیکانستراکشن را تازه این روز ها نشخوار می کنند.
 

۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

I love you People

نه سیگرت
نه شراب
شیشه را رنگ مزن
نه چرس
نه چیلم
به غبار هم میالایش
آهای خواستنی ترین
اندکی آب بپاش
هزارتوی ذهن ما کاهگلیست