۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

پس و پیش و تا و بال و چپ و راست


آدمی پرنده ترین پرنده است
از هزاران دره
به هزاران قله

هیچ نظری موجود نیست: