۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

بگذار نفس بکشم
نسل جدیدی در راهست که آزاد اندیشی را تمرین می کنند. اینان سرکشی را ناچار خواهند پذیرفت و برایشان مهمترین شاخصه خواهد شد. آزادی را چاره یی نیست جز خدمت به بشر.
قومی متفکرند در مذهب و دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آن که بانگ آید روزی
کی بی خبران راه نه آنست و نه این
خیام
قابل توجه دوستان روشنفکری که چون خر بارشان است و دیکانستراکشن را تازه این روز ها نشخوار می کنند.
 

هیچ نظری موجود نیست: