۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

دوره ی اموزشی با همکاری چشم سوم و دوستان دانمارکی

ین گراراپ از نیویورک  تایمز و مارتین نلسون استاد عکاسی در کپنهاگ یک هفته مهمان ما بودند.
مهمترین گپ این دوره برای من: شما باید از خود یاد بگیرید.
در روز پایانی اقای مسعود حسینی برنده ی جایزه ی پولیتزر و فوتواکسپرس تشریف اوردند و در ضمن نمایش کارهای خوب خود گپ هم زدند. 

 

هیچ نظری موجود نیست: