۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

شهري باستاني بر فراز تپه

BAMIAN-GHOLGHOLA CITY

هیچ نظری موجود نیست: